Преградните стени

Преградните стени са решение, даващо възможност да разделим едно помещение от друго и да го изолираме с необходимата изолация посредством материалите на KNAUF, с което си спестяваме време.

Лепене

Лепенето на гипсокартона се извършва посредством специално лепило на вече съществуващи стени.

Предстенната обшивка

Предстенната обшивка е едно добро решение за вътрешна топло изолация на жилището, което гарантира запазването на вътрешната температура на помещението. При тази технология се изгражда нова стена пред вече съществуващата с материали на KNAUF и се полага вата според размера на навата стена.